Model Sailing-boats / Model zeilboten

There are three categories model sailing-boats:
 • Scale sailing-boats
 • In this category the boat is a scale model of frequently an older (sometimes historic) sailing-boat. They can be built as a static model from a kit or built for Radio Control. In general these last models are scratch built from plans.
 • Competition sailing-boats
 • These boats are specially designed for competition purposes. Very well known competition models are the International Marblehead Class boats (M-class) and the 1 meter sailing-models for the International 1 meter class (IOM).
 • Other sailing-yachts, not specially designed for competitions. The modelsize-range is from 50 cm up to 2 meters. These are models of own design or sailing-yachts from kits.
From all categories members are represented in our club. However most of our sailing members do build and sail for fun and do not like to compete in official sailing-competitions.
Er zijn drie catagoriën model zeilboten:
 • Schaal zeilschepen
 • In deze catagorie is het schip een schaalmodel van een meestal ouder (soms historisch) zeilschip.
  Zij kunnen gebouwd worden als een statisch model uit een bouwdoos of om mee te varen met radiobesturing.
  Over het algemeen zijn deze laatstgenoemde modellen van tekening gebouwd.
 • Wedstrijd zeilboten
 • Deze boten zijn speciaal ontworpen voor wedstrijd doeleinden. Erg bekende wedstrijdjachten zijn de schepen in de Marblehead klasse (M-klasse) en de internationale 1 meter zeilklasse (IOM).
 • Andere zeiljachten, niet speciaal ontworpen voor wedstrijden. De modellengte varieert van 50 cm tot wel 2 meter. Deze boten zijn van eigen ontwerp of kunnen uit een bouwdoos komen.
Van alle catagoriën zijn er leden aanwezig in onze vereniging. De meeste zeilende leden zeilen voor hun plezier en houden niet van officiële zeilwedstrijden.