Model Scale-boats / Schaalmodellen

Scale-boats are models made of an real ship in scale. There are models of a lot of types of ships in our club. In general they are powered by (an) electric motor(s). A couple of members have steam powered boats.
The modelboats in our club vary in length from 20 cm up to 3.50 meters. These extreme dimensions have both their special problems. For the small boats you have to use light materials and tiny electronic components as receiver, servo and motor.

Schaalmodellen zijn modellen op schaal gemaakt van een echt schip. Er zijn heel wat van deze schepen in onze club. De meeste modellen worden aangedreven door (een) elektro motor(en). Enkele leden hebben een model met modelstoommachine.
De modelboten in onze vereniging variëren in lengte van 20 cm tot ruim 3.50 meter. Deze beide afmetingen hebben elk hun specifieke problemen. Voor de kleine scheepjes moet je van  lichte materialen gebruik maken en kleine elektronische componenten zoals ontvanger, servo en motor gebruiken.

The big ships give problems with transport. So you must either have a big car or have the possibility to divide the model in smaller parts. One of our members has a trailer for transport of his tanker. An other one has made his model in three parts, which he can bolt together to one big marinemodel at the pondsite. There you have to add weight to get the boat on the water-line.

De grote modellen geven problemen met transport. U moet dus of een grote auto hebben of de mogelijkheid hebben het model in kleinere delen te vervoeren. Een van onze leden heeft een aanhangwagen voor transport van zijn baggerschip. Een ander heeft zijn model in drie delen gebouwd, die hij aan de waterkant met bouten en moeren aan elkaar vastzet. Aan de waterkant moet je dan ook nog gewichten toevoegen om de boot op de waterlijn te krijgen.

There are also a couple of submarine enthousiasts in our club. This type of model requires special technical insight.

Er zijn ook een aantal onderzeeboot enthousiasten in onze vereniging. Dit modeltype vereist wel speciaal technisch inzicht.