Model Speedboats / Model speedboten

There are two categories of drives for speedboats:
 • Speedboats with IC engine

 • The problem with speedboats with IC-engine is that they make noise.That is the main reason, that they are kept out on most ponds and waters in the Netherlands. We as club have no permission to organize a speedrace. There are however other Dutch clubs who organize races a couple of times a year.
  We have no members with speedboats anymore.
 • Speedboats with electric motor(s)

 • These speedboats have not the noise problem as the IC-boats have. The biggest problem with this boats is the limited time they are able to run on one battery-load. More battery-packs and fast charging at the pondside makes it possible to run several times, but that is rather expensive. We have no members with speedboats anymore.
Er zijn twee soorten aandrijving voor speedboten:
 • Speedboten met verbrandingsmotor

 • Het probleem met speedboten met verbrandingsmotor is dat zij lawaai maken. Dat is de voornaamste oorzaak, dat zij niet mogen varen op de meeste Nederlandse vijvers en wateren. Wij hebben als club geen toestemming om modelspeedbootraces te houden. Er zijn echter andere Nederlandse clubs, die per jaar wel een aantal races organiseren. In onze vereniging wordt niet meer met speedboten gevaren.
 • Speedboten met elektromotor(en)

 • Deze speedboten hebben niet het lawaaiprobleem van de boten met verbrandingsmotor. Het grootste probleem bij deze boten is de beperkte tijd die men op één acculading kan varen. Meer accupaketten en snelladen aan de waterkant maken het mogelijk meerdere keren te varen, maar dat is tamelijk kostbaar.
  In onze vereniging wordt niet meer met speedboten gevaren.