Club info

Informatie over de Haagse Modelboot Club

De Haagse Modelboot Club (HMBC) werd opgericht in juli 1969 en is daarmee een van de oudste plaatselijke scheepsmodelbouw clubs in Nederland.
De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Uitwisseling van kennis over de scheepsmodelbouw en alles wat daarmee samenhangt, tussen leden onderling en de gelijkgerichte verenigingen onderling.
  • Het propageren van deze vorm van vrije tijdsbesteding onder leden en niet-leden door o.a het organiseren van demonstraties, wedstrijden, tentoonstellingen e.d.
  • Het zoeken naar, verkrijgen en behouden van geschikte vaarwaters.
  • Het helpen van beginnende modelbouwers in het algemeen.

Iedereen, ongeacht de leeftijd, met of (nog) zonder boot (zeiljacht, plezierjacht, sleepboot, slagschip, tanker, hydroplane, enz., enz.) kan lid worden van de vereniging. Ook donateurs zijn van harte welkom.

De vereniging telt momenteel ongeveer 90 leden, die regelmatig bijeenkomen op clubavonden en aan de waterkant. Binnen de vereniging worden diverse takken van scheepsmodelbouw – en sport beoefend:

  • Zo hebben wij enkele leden, die statische scheepsmodellen bouwen.
  • De grootste groep bouwt varende, radiobestuurde scheepsmodellen.
  • Dan hebben we ook nog een grote groep die varen met radiobestuurde zeiljachten.
  • Een enkeling houdt zich bezig met radiobestuurde speedboten en hydroplanes.

De clubbijeenkomsten zijn elke zondag vanaf 10.00 uur aan de waterkant bij ons clublokaal aan Madestein aan de Madepolderweg 98 te Den Haag. 
Gedurende het hele jaar wordt er bij goed weer gevaren met zeilboten en/of schaalmodellen. 
Daarnaast is ook op woensdagmiddag en avond dit clublokaal geopend.
Het clublokaal aan de Schependreef 18 te Den Haag is elke maandagochtend van 10 tot 12 uur geopend. We hebben daar een uitgebreid assortiment nationale en internationale modelbouwtijdschriften ter inzage.

Wij worden regelmatig uitgenodigd voor deelname aan vaardemonstraties of tentoonstellingen. Zie hiervoor ook ons aktiviteiten overzicht. Wij hebben ook een transporteerbaar vaarbassin van 5 bij 8 meter beschikbaar. 
Meer informatie over onze aktiviteiten staat vermeld in ons clubblad “De Roerganger”, dat minimaal 4 keer per jaar digitaal verschijnt.

De vereniging is aangesloten bij de landelijke Nederlandse Vereniging van Modelbouwers- NVM.

Wat kost het lidmaatschap?

De contributie 2024 bedraagt € 45,- . Juniorleden (t/m 18 jaar) betalen € 22,50. Nieuwe leden betalen eenmalig € 2,50 inschrijfgeld.

Hoe word ik lid?

U kunt een formulier invullen om lid te worden of om meer informatie aan te vragen.

Waar vind ik Madestein in Den Haag?

De vaarvijver Madestein ligt aan de rand van Den Haag tegenover restaurant ‘Madestein. Zie plattegrond.

Heeft U belangstelling?

Kom dan gerust eens vrijblijvend op een clubavond langs. U kunt ook een kaartje sturen naar het postadres van de HMBC:

Anton de Komstraat 5, 2552CX Den Haag

Of stuur een mailtje naar de Haagse Modelboot Club.