In Memoriam

Wij kregen het droevige bericht dat op 1 mei j.l. op 96-jarige leeftijd is overleden

Bram Berger

Hij was een trouwe bezoeker en

deelnemer van onze vaardagen

Wij wensen familie en nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.